Author: SMS

SMS tegevjuhi konkurss

SMS tegevjuhi konkurss   MTÜ Saaremaa Merispordi Selts kuulutab välja konkursi seltsi tegevjuhi ja ühingu tütarettevõtte, OÜ Kuressaare Jahisadam juhataja ühendatud ametkohale ( edaspidi: seltsi tegevjuht). Seltsi tegevjuhi ülesandeks on igapäevane seltsi tegevuse korraldamine. Ta peab hoidma sidet klubi liikmetega,