Korduv peakoosolek ja hooaja avamine

MTÜ Saaremaa Merispordi Seltsi korduv peakoosolek toimub 1. mail kell 1800 restoranis „Hafen“ Tori tn 4, Kuressaares.

Päevakord:
1. Avamine
2. Pädevuse määramine
3. Päevakorra kinnitamine
4. Juhataja ja protokollija valimine
5. Häältelugemiskomisjoni valimine
6. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!

Kes ei saa tulla, palun volitage allkirjastatud kirjaliku volitusega enda eest hääletama
inimest, keda usaldate.

Pärast koosolekut toimub navigatsioonihooaja avamine ja pidulik lipuheiskamine.

Korduv peakoosolek ja hooaja avamine