SMS tegevjuhi konkurss

SMS tegevjuhi konkurss

 

MTÜ Saaremaa Merispordi Selts kuulutab välja konkursi seltsi tegevjuhi ja ühingu tütarettevõtte, OÜ Kuressaare Jahisadam juhataja ühendatud ametkohale ( edaspidi: seltsi tegevjuht).

Seltsi tegevjuhi ülesandeks on igapäevane seltsi tegevuse korraldamine.

Ta peab hoidma sidet klubi liikmetega, partnerite ja toetajatega.  Tegevjuht teeb juhatusele ettepanekuid klubi tegevuse elavdamiseks, koostab arenguprogramme ja  sponsorlusprogrammi ja otsib rahastamist noorte purjetamise toetamiseks. Otsib erinevaid toetusmeetmeid ja koostab rahastusprojekte ning viib neid ellu. Tegeleb regattide ja klubi ürituste korraldamisega.

Haldab seltsi kodulehte ja sotsiaalmeedia kontosid. Peab seltsi dokumendihaldust ja kirjavahetust. Korraldab seltsi ja sadama raamatupidamist.

Teeb ettepanekud juhatuse koosolekute kokku kutsumiseks ja esitab sinna päevakorrapunkte.

Kuressaare Jahisadama juhataja ülesanneteks on sadama haldamine ja juhtimine sh. müügitegevus (reklaam, kommunikatsioon). Investeeringute planeerimine (suhtlus vallaga, hinnapakkumiste küsimine, jne) ja ellu viimine. Üürilepingust tulenevate kohustuste täitmine ja sadama teiste lepingute haldamine. Finantside jälgimine ja erinevate arvestuste pidamine ning aruannete koostamine. Sadama töötajate töö korraldamine. Innovaatiliste lahenduste otsimine ja juurutamine klientide paremaks teenindamiseks.

Tegevjuht saab juhiseid seltsi juhatuselt, kelle eest ta on aruandekohuslane.

Kandidaadilt eeldame: Huvi merenduse vastu; ettevõtte juhtimise kogemust; teadmisi finantsvaldkonnast; projektijuhtimise kogemust; teadmisi turundustööst; pingetaluvust. Peab oskama suhtlustasandil vähemalt inglise keelt.

Kasuks tulevad: rahvusvaheline väikelaevajuhi tunnistus, huvi spordi vastu;  teadmised purjetamisest.

Tegevjuhi töötasu koosneb põhipalgast ja tulemustasust.

 

Kandidaadil esitada hiljemalt 12. novembriks 2019 aadressile kommodoor@saaremaamerispordiselts.ee oma CV ja nägemus klubi tegevuse edendamisest ja sadama paremaks haldamisest ja teenuste müügis.

Info klubi kohta www.saaremaamerispordiselts.ee ja sadama kohta https://sadam.kuressaare.ee/et/

 

Täiendavat infot saab Jaanis Prii jaanis@cassiopeia.ee  5201967

SMS tegevjuhi konkurss