Seltsi liikmemaks 2020

Vastavalt juhatuse otsusele on MTÜ Saaremaa Merispordi Selts 2020. aasta liikmemaks 40 eurot ja pensionäridele 15 eurot

Palume liikmemaks kanda
MTÜ Saaremaa Merispordi Selts
EE241010602009703000
Ülekandele märkida liikmemaks 2020 ja kelle eest tasutakse.

Liikmemaksu tasumise tähtaeg on 1. juuni 2020.

Seltsi auliikmed on liikmemaksust vabastatud.

Seltsi liikmemaks 2020