Saaremaa Merispordi Seltsi korduv peakoosolek

Saaremaa Merispordi Seltsi korduv peakoosolek toimub 19062020 kell 1800 Roomassaare sadama kohvikus Roomassaare tee 12.

Koosoleku päevakord:

Avamine
Pädevuse määramine
Päevakorra kinnitamine
Juhataja ja protokollija valimine
Häältelugemiskomisjoni valimine
2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Saaremaa Merispordi Seltsi korduv peakoosolek