Selts taotleb väikeste jahtide Eesti meistrivõistluste korraldusõigust

Saaremaa Merispordi Selts esitas täna Eesti Jahtklubide Liidule taotluse sooviga
korraldada 31. juulist kuni 1. augustini Kuivastu sadamas väikeste jahtide ORC Eesti
meistrivõistlusi.

„Saaremaa Merispordi Seltsi jahtidest enamik on nö väikesed avamerejahid, kellel ei ole
olnud väljaspool Muhu väina regatti kuigi palju võimalusi teiste sarnaste jahtidega mõõtu
võtta. Seetõttu tegime jaanuari alguses Eesti Jahtklubide Liidu avamerekomisjonile
ettepaneku kaaluda väikestele jahtidele päris oma Eesti meistrivõistluste korraldamist.
Komisjonile idee meeldis ja nii anti klubidele võimalus esitada kuu aja jooksul oma
korraldustaotlused. Täna selts sellekohase avalduse liidu avamerekomisjonile esitaski,“
selgitas sündmuste tagamaid seltsi avamerekomisjonis esindav Rait Riim.
Kommodoor Priit Kuuse sõnul valiti võistluspaigaks Kuivastu mitmel põhjusel – sadam asub
veeteede sõlmpunktis, kuhu kõigile jahtidele on enam vähem optimaalse
kaugusega tulla. „Lisaks toetab sedavõrd olulise võistluse toomine Muhusse purjetamise
regionaalset arengut. Kui viimasel kümnendil on avamere võistluspurjetamine koondunud
peaasjalikult Tallinnasse, siis regati toimumine Kuivastus aitaks elavdada purjetamist ka
Väinamere piirkinnas,“ lisas Kuusk. „Ka võistluse kuupäev on hoolega valitud – see toimuks
kaks nädalat peale Muhu väina regatti, mis annab purjetajatele võimaluse kahe suurvõistluse
vahel hinge tõmmata ja rahulikult laht ühest sadamast teise sõidutada. Lisaks on tegemist
ühe väheste nädalavahetustega eeloleval suvel, kus ei toimu ühtegi teist
avamerepurjetamise võistlust,“ selgitas Kuusk.

Muhus resideeruv purjetaja ja jahi Gamajon kapten Indrek Orava sõnul on väikeste jahtide
Eesti meistrivõistluste korraldamine Kuivastus äärmiselt teretulnud: „Kuigi Muhus
teadaolevalt varasemalt ühtegi suuremat purjetamisvõistlust toimunud ei ole, siis
Lõunaranna, Kuivastu ja Orissaare sadamates on enam kui viis purjekat tublide
meeskondadega, kes võiksid sellisel võistlusel osalemisest vägagi huvitatud olla.“
Võistlus on planeeritud kahepäevasena ja see koosneks nii lühirajasõitudest kui ka keskmise
pikkusega rannikusõidust. Osalema on oodatud kõik ORC mõõdukirja omavad purjekad,
mille CDL väärtus on väiksem kui 7,41. SMS on valmis mõõdukirjade saamisel abistama
neid Saaremaa ja Muhumaa purjekaid, kellel seda veel ei ole. Võistluse kultuuriprogrammi ja
regati auhindade eest on lubanud hea seista Muhu vald.

Selts taotleb väikeste jahtide Eesti meistrivõistluste korraldusõigust