Saaremaa Merispordi Seltsi peakoosolek

MTÜ Saaremaa Merispordi Selts korraline peakoosolek toimub 13.mail 2016 kell 1900 Roomassaare tee 12 Kuressaares, Roomassaare sadama kohvikus.
Päevakord:
1. Juhataja ja protokollija valimine.
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Häältelugemiskomisjoni valimine.
4. 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
5. Revisjoni komisjoni valimine.
OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!
PS! Kes ei saa tulla, palun volita allkirjastatud kirjaliku volitusega hääletama inimest, keda usaldad.
Saaremaa Merispordi Seltsi peakoosolek