Peakoosolek

MTÜ Saaremaa Merispordi Selts korduv peakoosolek toimub 3. juunil 2016 algusega kell 1900 Roomassaare tee 12 Kuressaare, Roomassaare sadama kohvikus.

Päevakord:
1. Avamine
2. Pädevuse määramine
3. Päevakorra kinnitamine
4. Juhataja ja protokollija valimine
5. Häältelugemiskomisjoni valimine
6. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
7. Revisjonikomisjoni valimine

Ootame rohket osavõttu.Kui ise ei saa tulla, volita kedagi, keda usaldad.

NB! Volitusel on tarvilik volitaja allkiri – kas paberil või digitaalne.

Peakoosolek