Purjetamistreeneri stipendium 2016

Purjetamistreeneri stipendium on asutatud Saaremaa Merispordi Seltsi (SMS) poolt eesmärgiga toetada Saare maakonnas purjespordi arengut ja sportliku taseme tõusu.

 

SMS-i treeneri stipendium antakse välja stipendiumina 2016 aastaks

Saare maakonnas tegutsevale kogemustega purjespordi treenerile.

Stipendiumifondi suurus on 7000 eurot.

Taotlusi stipendiumi määramiseks võib esitada vastavat kutsekvalifikatsiooni omav purjespordi treener, kes praktiseerib taotluse esitamise hetkel purjespordi treenerina Saare maakonnas ja omab vähemalt kolme aastast treeneritöö kogemust.

Stipendiumid makstakse välja 2016 aasta purjetamishooaja jooksul vähemalt kahes osas.

Taotlus koostatakse vabas vormis ja peab sisaldama:

  • elulookirjelduse;
  • varasema erialase tegevuse kirjelduse;
  • stipendiumi tingimustele vastavust tõendavat informatsiooni (kutsekvalifikatsioon kohta ja tegevus treenerina Saare maakonnas);
  • kontaktandmed;
  • pangakonto numbri.

 

Taotlused palume esitada hiljemalt 10. juuniks 2016 kas elektronposti teel digitaalselt allkirjastatuna kommodoor@saaremaamerispordiselts.ee või posti teel aadressil Roomassaare tee 12 93815 Kuressaare, Saaremaa Merispordi Selts.

Esitatud taotlused vaatab läbi SMSi juhatus, kes langetab otsuse stipendiumi saaja osas hiljemalt 23.juuniks 2016.

SMS juhatus võib stipendiumifondi ümber jagada, andes stipendiumi ühele või mitmele treenerile või sobilike kandidaatide puudumisel stipendiumi väljastamata jätta.

 

Purjetamistreeneri stipendium 2016