Seltsist

Saaremaa Merispordi Seltsi tegevuse peamiseks eesmärgiks on mere- ja purjetamishuvilistele noortele purjetamisharrastusega tegelemiseks võimaluste loomine, sõltumata nende perede materiaalsest olukorrast.

Noorte järelkasv tagab avamerepurjetamise kestmise ja arengu ning merehariduse ja merekultuuri  elujõulisuse Saaremaal.

Saaremaa Merispordi Seltsi tegevuses osalevad üheskoos nii noored, täiskasvanud kui ka kõige eakamad ja teenekamad Seltsi liikmed. Seltsi  eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine.