Skip to content

PRIA Leader Projekt

Saaremaa Merispordi Selts on üle 20-e aasta koostöös Kuressaare Spordikooliga õpetanud lapsi ja noori purjetama ning merega üldisemalt sõbrustama. Mitmed endised õpilased on sellest tulenevalt ka oma edasise elu merega sidunud. Siit on sirgunud palju laevakapteneid, tüürimehi, madruseid, kalureid, laevaehitajaid. Suur osa purjesportlasi on saavutanud kõrgeid kohti erinevatel rahvusvahelistel võistlustel. Saaremaa Merispordi Selts on püüdnud oma liikmete ja koostööpartnerite abil aastast-aastasse uuendada ja parandada noorte varustust.Käesoleva projekti raames soetati 10 komplekti algõppe optimisti ja treeneri kaater. See võimaldab Seltsil pakkuda suuremale hulgale lastele purjetamise algõpet ja teha seda turvalisemalt. Lisaks sellele soetati kolm komplekti optimisti võistlustaglast. See võimaldab edasijõudnutel võistlustel paremaid kohti saavutada ja läbi selle motivatsiooni kõrgel hoida.

LEADER
Esileht
LEADER