Skip to content

B4 Mõõtmistrimm

B4.1 Paat peab olema kuiv, tühiveeväljasurve seisus, ilma meeskonnata, seejuures paadis on:

 1. Igasugune sisemine ballast peab olema fikseeritud võimalikult madalal allpool kajuti põrandat või võimalikult madalal ja kinnitatud kerekonstruktsiooni külge välistamaks kohamuutust
 2. Akud
 3. Fikseeritud ja / või põhiliselt püsiv sisustus luugikatted ja põhjalauad
 4. Fikseeritud ja / või põhiliselt püsivad mootorid, elektri-ja sanitaartehnilised süsteemid.
 5. Rippmootor, kui see on paadil paikselt paigaldatud.
 6. Mast, poom, spinnaker poom ja / või priit, kui on, täielikult taglastatud naguvõistluseks. Mastid peavad olema kallutatud ahtri poole kuni maksimaalsereguleerimispiirini. Kui see piir on vertikaalist ettepoole, seatakse mast vertikaalselt.
 7. Seisevtaglas ja –tarvikud ( rautised). Kogu seisevtaglas ja kasutatavad tarvikud midakasutatakse võistlemisel, peavad olema normaalasendis. Mastist ettepoole jäävad jooksevtaglase osad, vallid ja topenandid peavad olema pingutatud masti allosas. Kõik mastist ahtri poole jäävad jooksevtaglase osad peavad olema kindlalt pingutatud nende ahtripoolseimasse asendisse. Kõik vallide sabad tuleb asetada nende normaalasenditesse. Kui valli kaal oluliselt varieerub kogupikkuses, siis kreenikatse korral lisatakse vallile kerge lisaliin ja tõmmatakse vall täielikult üles, jättes saba salongi põrandale. Purjevalli võib kasutada topenandina.
 8. Rooliratas / roolipinn ja rooliseade on seatud täielikult nagu võistlusel.
 9. Kiil ja iga bulb, seatud täieilikult nagu võistlusel.
 10. Sverdid peavad olema täielikult üles tõstetud. Kui mingi svert või liigutatav lisandpeab võistlusasendis olema lukustatud, peab see olema lukustatud ja lukustusseadepeab olema omal kohal.
 11. Kogu kinnitatud elektroonika, instrumendid, kompassid, tuled, antennid ja mastitopiseadmed
 12. Kõik purjevallid nagu võistlustingimustes.
 13. Poomi jooksevtaglas ja kontrasoot seatud nagu võistlustingimustes. Poom peabolema seatud ja vajadusel PY.alumisele mõõdumärgile
 14. Hüdraulikasüsteemid, kaasa arvtud nende õlipaagid, peavad olema täidetud niimõõtmisel kui ka võistlusel.
 15. Kantslid, tugipostid ja reelingud.
 16. Madratsid, kohtpaiksed lauad ja uksed nende normaalasendis.
 17. Kohtpaiksed ahjud, soojendid ning muud elektriseadmed.
 18. DSS lisaseade peab olema täielikult sisse tõmmatud nii, et selle ükski osa ei oleksväljaspool kere
 19. B4.2 Mõõtmistrimmis jäetakse välja järgmised asjad:
 1. Vesi ja muud vedelikud tankites ning kiilu või kere lisandites olevates tühimikes.Kütuse mahutid peavad olema võimalikult tühjad.(soovitavalt) või täidetud täie mahuni, kaugus vöörtäävist ja maht mõõtmisel fikseeritud. Kõigi tankides olevate vedelike mass arvatakse maha veeväljasurvest ning vastavalt korrigeeritakse vabaparda kõrgust.
 2. Kõik purjed kaasa arvatud tormi- ja hädapurjed.
 3. Soodid, plokid ja vintside käepidemed, välja arvatud p.B4.1 toodu
 4. . Kogu teiseldatav turvavarustus, kaasa arvatud tulekustutid ja päästeparved.
 5. Igasugused padjad ja muu voodipesu, käterätid, jne
 6. Kõik toiduvalmistamise ja söögiriistad, kaasaskantavad kütteseadmed ja gaasi-pudelid
 7. Kogu toit või tarbevaru.
 8. Kõik tööriistad, tagavaraosad ning tarbevaru
 9. Mitmesugused teisaldatavad ja isiklikud esemed, raamatud, navigatsioonitarvikud, jne
 10. Ankrud ja ankruotsad sealhulgas ketid ja köied.
 11. Kinnitus-, sildumis- ja muud otsad.
 12. Rippmootorid ilma paikse kinnituseta koos teiseldatavate kütusepaakidega.