Skip to content

Toetajad

NOORTE PURJESPORTLASTE KEVADLAAGRID 2020 – 2021 aastal
Projekti tegevusteks on kahe aasta ( planeeriti 2020 ja 2021 tegelikult 2020 ja 20222 ) varakevadiste laagrite (kummalgi aastal üks Hispaanias, teine Leedus või Poolas)
korraldamine. Laagrid pikendavad Saaremaa noorpurjetajate hooaega ja parandavad sellega tulemusi võistlustel.
Eesmärk: Laagrid on väga vajalikud Saaremaa noorte purjesportlaste heade soorituste tegemiseks Eesti- ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Need laagrid kasvatavad lastes ka tiimitunnet. Nad harjuvad üksteisele abiks olema ja ka üksteise peale lootma ja kindlad olema.
Kõrgemad kohad võistlustel on parimaks motivatsiooniks ka laiemalt kui vaid purjetajate kogukond. See aitab kaasa ka täna purjetamisega mittetegelevate laste toomiseks aktiivsesse sporditegemisse ja tervisliku elustiili juurde. Raskeim konkureerimine on tänapäeval kõikide spordiklubide jaoks „võistlus“ nutiseadmetega. 
 
Tulemus: Ühisprojekti realiseerumisel paraneb Saaremaa noorte purjesportlaste sooritused tiitlivõistlustel märgatavalt. See aga oleks motivatsiooniks laste seas laiemalt ja tänu sellele nii mõnigi poiss või tüdruk leiab nutiseadme asemel tee merele ja aktiivse ja tervisliku elustiili juurde.

2022 aastal PURJETAME KIIRESTI JA TURVALISELT
Projekti raames soetakse Laser ning Zoom klassi paatidele uued purjed ja mastid ning kõigile Roomasaares treenivatele vanematele lastele sport päästevesti. Selle tulemusena saavad lapsed endale kaasegse varustuse.
Eesmärk: Projekt eesmärgiks on tuua purjetamise juurde senisest veelgi rohkem lapsi ja noori.
Kui paadid on pikaajaline inveseering, mis
kestavad aastaid, siis purjed kuluvad ja mastid samuti amortiseeruvad. Hooaja jooksul kuluvad
purjed sõltuvalt kasutus intensiivusest, kestavad
võistluskõlbulikuna keskmiselt 4-5 aastat. Uute purjedega saavutatakse võistlustel häid tulemusi.
Sellega mitmekesistame noorte vaba aja tegevusi ja seome neid veelgi enam ka
kohaliku kogukonnaga.
Tulemus: Kaasaegne, konkurentsivõimeline, turvaline võistlusvarustus, millega saavutatakse häid tulemusi võistlustel