Skip to content

Young Sailors

Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt toetatav Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi raames toimuva projektiga soovitakse arendada noorte purjetamist ning tuua kahe naaberriigi koostöös veelgi rohkem noori selle mereäärsetele piirkondadele omase spordiala juurde. Eesti-Läti programm toetas projekti 2 miljoni krooniga.

Projekti osapoolteks on Saaremaa Merispordi Selts, Läti Laser-klassi liit, Läti Purjespordiföderatsioon ning Pärnu Jahtklubi.

18 kuud kestva projekti raames toimuvad mitmesugused ühised võistlused, treeninglaagrid, seminarid ning avalikud purjesporti tutvustavad üritused. Projekti läbiviimine toimub purjetajate, nende vanemate ning treenerite koostöös.

Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt toetatav Eesti-Läti programm on üks piiriülese koostöö programmidest Eestis. Programmi eesmärk on eestlaste ja lätlaste vahelise koostöö toetamine nii avalikus, era- kui kolmandas sektoris laias teemaderingis alates kultuurikoostööst teadusprojektideni.