Skip to content

2023. aasta liikmemaks

Vastavalt 22.11.2022 aasta juhatuse koosoleku päevakorrapunktile “2023 aasta liikmemaksud”, otsustas juhatus tõsta liikmemaksu 40 eurolt 60 eurole.

Liikmemaksud on aastaid püsinud muutumatud, aga samas tegevuskulud suurenevad aasta aastalt.
Võrdluseks võtsime ka teiste klubide liikmemaksud.

2023 a. liikmemaks on 60€. Seeniorliikmetele (mittetöötavad) on 30€. Auliige otsustab liikmemaksu tasumise omal vabal soovil. Õppivad ja sissetulekut mitte omavad liikmed vabastatakse jooksva aasta liikmemaksust avalduse alusel.

Vastavalt seltsi põhikirja punktile 6.3. Jooksva aasta liikmemaksu tasumise tähtaeg on sama aasta 01. juuni. 
Lisaks palun kontrollige üle ka 2022. aasta liikmemaksu tasumine.

TASUMINE:

Saaja: MTÜ Saaremaa Merispordi Selts
EE241010602009703000 SEB
EE182200221016818557 SWEDBANK
EE314204278618383808 COOP 

Klubiliikme boonused:

  • Aluse hoidmine Kuressaare Jahisadamas -20% soodsamalt
  • Kõik seltsi poolt korraldatavad koolitused -20% soodustusega
  • seltsi üritustel osalemine

Saaremaa Merispordi Seltsi juhatus