Skip to content

2022

SMS küsitluse kokkuvõte

Rainer Paenurk Tulenevalt Saaremaa Merispordi Seltsi uuest juhatuse isikkoosseisust, otsustati teha klubi liikmete seas küsitlus, saamaks sisendit 2023. a. võistluskalendri kokkupanekuks, ootusi talvisteks tegevusteks, ülevaadet regattidel osalemise takistuste ning klubiinfo kättesaamise kohta. Täname siiralt kõiki vastanuid! Teie vastustest sai juhatus olulisi suuniseid edasi toimetamiseks ning… Read More »SMS küsitluse kokkuvõte

2023. aasta hooaeg

22.11.2022 aasta juhatuse koosolekul kinnitatati 2023. aasta võistluskalender.Tutvu VÕISTLUSKALENDRIGA Esmalt talvised plaanid: 31.DETSEMBER SMS 96.SÜNNIPÄEV Jaanuar – meremeeste jookide koolitus (Hafen)10.veebruar – TROSSI mereabi tutvustus ja koostööVeebruar – Kui jääd, siis jääpurjetamise tutvustamine. PerepäevMärts – Merepääste praktiline koolitus. Saun + söök (jahisadam, Hafen)Aprill – kaarditöö õpituba… Read More »2023. aasta hooaeg

2023. aasta liikmemaks

Vastavalt 22.11.2022 aasta juhatuse koosoleku päevakorrapunktile “2023 aasta liikmemaksud”, otsustas juhatus tõsta liikmemaksu 40 eurolt 60 eurole. Liikmemaksud on aastaid püsinud muutumatud, aga samas tegevuskulud suurenevad aasta aastalt. Võrdluseks võtsime ka teiste klubide liikmemaksud. 2023 a. liikmemaks on 60€. Seeniorliikmetele (mittetöötavad) on 30€. Auliige otsustab liikmemaksu… Read More »2023. aasta liikmemaks

96.purjetamishooaja lõpetamine

Reedel 11.novembril panime punkti Saaremaa Merispordi Seltsi 96.purjetamishooajale. Traditsiooniliselt tunnustasime hooaja parimaid noorpurjetajaid, jääpurjetajaid kui ka avamerepurjetajaid, jagasime eriauhindasid, tänasime sponsoreid ja koostööpartnereid ning tantsisime, mängisime ja veetsime koos ühe lõbusa õhtu purjetajate kogukonnas. Esmalt tunnustasime jääpurjetajaid eelmise hooaja eest. Eestis toimusid juuniorite Maailma- ja Euroopa… Read More »96.purjetamishooaja lõpetamine

Jääpurjetamise treeneri stipendium 2022 – 2023

Jääpurjetamise treeneri stipendium on asutatud Saaremaa Merispordi Seltsi (SMS) poolt eesmärgiga toetada Saare maakonnas purjespordi arengut ja sportliku taseme tõusu. SMS-i jääpurjetamise treeneri stipendium antakse välja  stipendiumina 2022-2023 jääpurjetamise hooajaks.  Stipendium antakse Saare maakonnas tegutsevale kogemustega purjespordi treenerile. Taotlusi stipendiumi määramiseks võib esitada vastavat  kutsekvalifikatsiooni omav purjespordi treener, kes praktiseerib taotluse… Read More »Jääpurjetamise treeneri stipendium 2022 – 2023

Selts sai juurde kolm uut juhatuse liiget

10.oktoober 2022 aasta peakoosolekul otsustati laiendada Saaremaa Merispordi Seltsi juhatust ja valida juurde, lisaks olemasolevatele, veel kolm liiget.  Vajadus oli kaasata juhatuse liikmeid, kes aitaks kaasa rääkida noorpurjetamise, avamere ja matkapurjetamise teemadel, lisaks ka kaasajastada seltsi põhikirja. Valituks osutusid Triinu Putnik, Risto Leedo ja Rainer Paenurk. Jagati ära ka vastutusvaldkonnad,… Read More »Selts sai juurde kolm uut juhatuse liiget

2022. aasta liikmemaks

2022 a. liikmemaks on 40€. Seeniorliikmetele (mittetöötavad) on 20€. Auliige otsustab liikmemaksu tasumise omal vabal soovil. Õppivad ja sissetulekut mitte omavad liikmed vabastatakse jooksva aasta liikmemaksust avalduse alusel. Vastavalt seltsi põhikirja punktile 6.3. Jooksva aasta liikmemaksu tasumise tähtaeg on sama aasta 01. juuni. KES EI OLE VEEL OMA LIIKMEMAKSU TASUNUD, SIIS PALUME SEDA TEHA… Read More »2022. aasta liikmemaks

96. PURJETAMISHOOAJA LÕPETAMINE

Selleks aastaks on purjetamise hooaeg läbi. Võisteldi nii Eesti siseselt kui ka välismaa võistlustel ja võideti omajagu uhkeid medaleid. Nüüd on kokkuvõtete tegemise aeg! Tule võta osa purjetamishooaja lõpetamisest!!!Tasu sees on õhtusöök, tervitusjook, bänd 🙂Bändiks on Brait Pilvik and Band.