Skip to content

Purjetamistreeneri stipendium 2023

Purjetamistreeneri stipendium on asutatud Saaremaa Merispordi Seltsi (SMS) poolt eesmärgiga toetada Saare maakonnas purjespordi arengut ja sportliku taseme tõusu.

SMS-i treeneri stipendium antakse välja  stipendiumina 2023 aastaks Saare maakonnas tegutsevale kogemustega purjespordi treenerile.

Stipendiumifondi  suurus on 4000 eurot.

Taotlusi stipendiumi määramiseks võib esitada vastavat  kutsekvalifikatsiooni omav purjespordi treener, kes praktiseerib taotluse esitamise hetkel purjespordi treenerina Saare maakonnas ja omab vähemalt kolme aastast treeneritöö kogemust.

Stipendiumid makstakse välja 2023 aasta purjetamishooaja jooksul vähemalt kahes osas.

Taotlus koostatakse vabas vormis ja peab sisaldama:

  • Elulookirjelduse mis sisaldab ka varasema erialase tegevuse kirjeldust;
  • stipendiumi tingimustele vastavust tõendavat informatsiooni (kutsekvalifikatsioon kohta ja tegevus treenerina Saare maakonnas);
  • kontaktandmed ja pangakonto number kuhu soovi stipendiumi laekumist.

Taotlused palume esitada hiljemalt 26. juuliks 2023 kas elektronposti teel digitaalselt allkirjastatuna kommodoor@saaremaamerispordiselts.ee  või posti teel aadressil Roomassaare tee 12 Kuressaare, 93815, Saaremaa Merispordi Selts.

Esitatud taotlused vaatab läbi SMS-i juhatus, kes langetab otsuse stipendiumi saaja osas  hiljemalt 03.08.2023.

SMS juhatus võib stipendiumifondi ümber jagada, andes stipendiumi ühele või mitmele treenerile või sobilike kandidaatide vähesuse tõttu või puudumisel stipendiumi mahtu vähendada või seeväljastamata jätta.

Teade stipendiumikonkursi kohta avaldatakse SMS koduleheküljel www.saaremaamerispordiselts.ee

SMS juhatus 18.07.2023